Najbliższe targi

Reklama
Reklama

Wyszukaj Szkołę
tytuł szkoły:
email:
miasto:
lub wybierz kategorie

Uniwersytety
Akademie Rolnicze
Politechniki
Inne Szkoły Wyższe
Srednie Szkoly Ogrodnicze
Srednie Szkoly Rolnicze
Srednie Szkoly Techniczne
Srednie Szkoly Budowlane
Inne Szkoly Srednie
Zasadnicze Szkoly Zawodowe
Inne Szkoly Zawodowe
Gimnazja
Osrodki Szkoleniowe
Szkoły Leśne
Zespoły Szkół PonadgimnazjalnychZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sandomierzu-Mokoszynie (do roku 1998 Zespół Szkół Rolniczych w Mokoszynie), to szkoła o prawie 80 letniej tradycji oświaty rolniczej na Ziemi Sandomierskiej.

Tradycję tę zapoczątkowało powołanie w 1921 roku przez Sejmik Powiatowy Sandomierski Szkoły Rolniczej Żeńskiej imienia Królowej Jadwigi. Z wyjątkiem lat okupacji szkoła działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego to ośrodek na który składają się szkoła, internaty i gospodarstwo pomocnicze.
W ramach zespołu szkół kształci się obecnie ponad 600 uczniów.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie
Mokoszyńska 1
27-600 Sandomierz
woj. Swietokrzyskie
tel. 015 832 34 71
fax. 015 832 34 71
kom.
email: zsrcku@neostrada.pl
strona: mokoszyn1.w.interia.pl